Op  dinsdag 11 december wordt er in samenwerking met de ouderraad en de leerlingbegeleiding van Broekland voor de 11e keer een thema-avond voor ouders, docenten en belangstellenden georganiseerd.

Programma

Het programma van de Thema-avond ziet als volgt uit:

19:00 uur – 19:05 uur               Opening door dhr. B. Pelt

19:05 uur – 20.00 uur                Keuze workshop 1

20.00 uur – 20:15 uur                Pauze: koffie/ fris

20:15 uur – 21.15 uur                Keuze workshop 2

21:15 uur – 21:30 uur               Nazit voor wie nog wat wil napraten

U kunt uit het aanbod van de volgende 4 thema’s kiezen:

1. Het puberbrein, help mijn puber is gek!

Jo Vandermeulen, neuropsycholoog

2. Uw kind & Social Media

Lei Seuren. Hij heeft 35 jaar ervaring bij de politie, waarvan 25 jaar als zedenrechercheur. Daarnaast geeft zijn adviesbureau al 9 jaar voorlichtingen op allerlei gebied waaronder de moderne media.

3. Motivatie

Mark Ackermans, hij rondde in 2016 zijn studie sport- en prestatiepsychologie aan de Universiteit van Amsterdam af en werkt momenteel als adviseur bij B&T, een onderwijsadviesbureau in Amsterdam.

4. In balans met mijn kind

Rina Hermans-Penners, leerkracht basisschool en therapeut RHP Natura

De ouderraad en de leerlingbegeleiding denken met deze onderwerpen aan te sluiten bij de vraag van veel ouders. In voorgaande jaren was de belangstelling zeer groot. Wij hopen ook nu weer op een grote opkomst!

Schrijf je hier in!

Onze eerstejaars leerlingen hebben de afgelopen weken keihard gewerkt aan het vakoverstijgende project Museum in school. Dit was een samenwerking tussen de vakken Nederlands, geschiedenis, wiskunde, economie, handvaardigheid, verzorging en Schunck.

Het thema van het project is Kunst in je omgeving. In het kader hiervan zullen wij vanaf 7 december een museumshop openen in de Kouvenderstraat 67-69 te Hoensbroek. In deze shop zullen de kunstwerkjes van de leerlingen verkocht worden.

Wij willen u bij dezen van harte uitnodigen voor de opening op 7 december van 19.00 tot 20.30 uur. Het museum wordt geopend door Ricardo Frederiks, oud-leerling en gewezen jeugddichter van Heerlen. Tijdens de opening zullen de leerlingen hun werk exposeren en er zijn presentaties en filmpjes te bekijken. Ook worden zelfgemaakte hapjes en drankjes verkocht en is er een veiling. De opbrengst is voor KWF Samenloop voor Hoop. De museumshop zal open blijven tot en met eind januari 2019.

De leerlingen en docenten zijn erg trots op het eindresultaat van al hun harde werk. We hopen daarom op een grote opkomst. Dat wilt u toch niet missen?!

Docenten en leerlingen van klas 1.

Excellente school

Op maandag 22 januari hebben we het predicaat Excellente school ontvangen. Voor ons is dit een werkelijk fantastisch resultaat waar alle medewerkers en leerlingen van de school trots op mogen zijn!

Het predicaat Excellente school is een bewijs van bijzondere kwaliteit, uitgereikt door de Inspectie van het Onderwijs. Een hele mooie prestatie; er zijn niet veel voortgezet onderwijsscholen in Limburg die dit predicaat reeds een keer ontvangen hebben. Het Broeklandcollege mag zichzelf tot 2021 Excellente school noemen. Vanochtend vond de officiële uitreiking plaats en werd het behalen van dit prestigieuze predicaat gevierd met een stukje vlaai voor iedereen!

Multicultipositivoproject

Een deskundige jury heeft Het Broeklandcollege positief beoordeeld. De jury is onder de indruk van de mate waarin opbrengstgericht werken en betekenisvol leren aan elkaar gekoppeld zijn. Op het Broeklandcollege worden actuele thema’s niet door afzonderlijke vakken benaderd maar door een samenwerking ervan. Zowel in de school als buiten de school is er veel aandacht voor verkenning van de maatschappij. Dit alles komt vooral tot uiting in het Multicultipositivoproject dat reeds 10 jaar bestaat en volledig geïntegreerd is in de school.

Bewuste en verantwoordelijke burgers

De jury heeft gezien dat onze leerlingen worden opgeleid tot bewuste en verantwoordelijke burgers van de toekomstige maatschappij. Zij voelen zich gezien en gehoord op school, ervaren positiviteit van het schoolteam, ondernemerschap en openheid. Daarbij zijn de resultaten goed en zijn ouders en leerlingen tevreden.

Dit alles heeft de Inspectie doen besluiten het prestigieuze predicaat aan het Broeklandcollege toe te kennen voor de duur van 3 jaar.