LAATSTE NIEUWS M.B.T. EXAMENS

Hoensbroek, 24-03-2020

Beste ouders, beste eindexamenleerlingen,

Minister Slob van Onderwijs heeft in de persconferentie van vandaag bevestigd dat de centrale eindexamens niet doorgaan. Een zware beslissing en we begrijpen dat u daar vragen over hebt. In deze onzekere tijd, willen we u toch alvast zoveel mogelijk informatie over deze beslissing geven.

Wat betekent dit?
Alle centrale examens komen te vervallen: de centraal schriftelijk examens, praktische examens (cspe’s) in het vmbo en de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en -kb. De schoolexamens gaan wel door. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Dit is een volwaardig diploma, dat toegang zal geven tot elke vervolgopleiding.

Gisteren hebben we u laten weten dat we de schoolexamens tot nader bericht zijn opgeschort. De gezondheid van onze leerlingen en medewerkers staan voorop, daarom zullen er tot 6 april geen schoolexamens worden afgenomen op onze school. Op dit moment is er geen noodzaak om leerlingen naar school te halen om een schoolexamen te doen.
 

Na 6 april verschijnen de uitkomsten van het onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus onder jongeren in Noord-Brabant. Na die datum is bekend of het mogelijk is om in de schoolgebouwen schoolexamens af te nemen. Dit uiteraard binnen de richtlijnen van het RIVM. Zodra we hier meer over weten, zullen we u hierover informeren. Tot begin juni is er tijd gegeven om de schoolexamens in alle rust en veiligheid te laten plaatsvinden. Waar mogelijk worden schoolexamens digitaal en op afstand afgenomen. We komen met een planning en zodra we meer informatie hebben, zullen we dat met u delen.
 

De school gebruikt de tijd tot 6 april om op afstand met uw zoon/dochter door te gaan met de voorbereidingen voor de schoolexamens. We gaan voor iedere leerling een werkbare afronding van de schoolexamens organiseren. Dit kan betekenen dat er een wijziging komt in het PTA. Mocht dit het geval zijn, dan zullen we dat tijdig met u communiceren.

Nu de centrale examens niet doorgaan, vormen de schoolexamens de basis voor het diploma. In de komende periode wordt deze maatregel praktisch uitgewerkt. Meer informatie over o.a. herkansingen, de diplomabeslissing, zak-/slaagrichtlijnen volgt, zodra wij die ontvangen van het ministerie.

Behoefte aan een gesprek
We hopen dat de bovenstaande informatie houvast geeft. Hebt u behoefte aan een gesprek, neem contact op met de mentor en moedig uw kind aan hetzelfde te doen.

Veel informatie over de examinering is ook te vinden op de website van de rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

Onderwijs gaat door
Als school werken we verder met en voor de leerlingen via onderwijs op afstand. Maar zeker ook met de ouders. Onderwijs gaat door, dankzij jullie allemaal. Hartelijk dank, nogmaals, voor uw begrip, inzet en flexibiliteit.

Met vriendelijke groet,

Ingeborg Janssen Reinen,

Waarnemend locatiedirecteur


Welkom op onze site!

Op Broekland haal je een diploma op een manier die bij jou past. Jouw kwaliteiten, mogelijkheden en ambities zijn daarbij het uitgangspunt. Op een veilige en warme school, want dát kenmerkt ons. Alle leerlingen volgen mavo-(opstroom)onderwijs en iedereen kent elkaar. Dus: voel je thuis op Broekland!  

Wees op de hoogte van al onze activiteiten en volg ons op Facebook!

Aanmelden nieuwe leerlingen

Super fijn dat je je wilt aanmelden op onze school! Lees hieronder hoe dat in zijn werk gaat.

Zit je op een basisschool van stichting Movare?

Ouders verzorgen zelf de aanmelding. Klik op de link voor het aanmeldformulier. Dit ingevulde formulier verstuur je via post (Polderstraat 4, 6431 LE Hoensbroek) of mail (info@broekland-lvo.nl) naar ons. Je kunt het formulier i.v.m. het Corona-virus niet bij de balie afgeven.

Zit je op een basisschool van stichting Kindante of Innovo?

De basisschool verzorgt samen met de ouders de aanmelding. De leerkracht vult het aanmeldingsformulier digitaal in.

Je ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van de inschrijving. 

Plaatsing

In de tweede helft van april ontvang je van ons bericht over de plaatsing.

Excellente school

Op maandag 22 januari hebben we het predicaat Excellente school ontvangen. Voor ons is dit een werkelijk fantastisch resultaat waar alle medewerkers en leerlingen van de school trots op mogen zijn!

Het predicaat Excellente school is een bewijs van bijzondere kwaliteit, uitgereikt door de Inspectie van het Onderwijs. Een hele mooie prestatie; er zijn niet veel voortgezet onderwijsscholen in Limburg die dit predicaat reeds een keer ontvangen hebben. Het Broeklandcollege mag zichzelf tot 2021 Excellente school noemen. Vanochtend vond de officiële uitreiking plaats en werd het behalen van dit prestigieuze predicaat gevierd met een stukje vlaai voor iedereen!

Multicultipositivoproject

Een deskundige jury heeft Het Broeklandcollege positief beoordeeld. De jury is onder de indruk van de mate waarin opbrengstgericht werken en betekenisvol leren aan elkaar gekoppeld zijn. Op het Broeklandcollege worden actuele thema’s niet door afzonderlijke vakken benaderd maar door een samenwerking ervan. Zowel in de school als buiten de school is er veel aandacht voor verkenning van de maatschappij. Dit alles komt vooral tot uiting in het Multicultipositivoproject dat reeds 10 jaar bestaat en volledig geïntegreerd is in de school.

Bewuste en verantwoordelijke burgers

De jury heeft gezien dat onze leerlingen worden opgeleid tot bewuste en verantwoordelijke burgers van de toekomstige maatschappij. Zij voelen zich gezien en gehoord op school, ervaren positiviteit van het schoolteam, ondernemerschap en openheid. Daarbij zijn de resultaten goed en zijn ouders en leerlingen tevreden.

Dit alles heeft de Inspectie doen besluiten het prestigieuze predicaat aan het Broeklandcollege toe te kennen voor de duur van 3 jaar.