Project Be Aware klas 2


Tijdstip: 00:00
Locatie:

Be Aware stelt zich ten doel om in de komende vijf jaar een groep van minimaal 60.000 scholieren en hun ouders preventieve voorlichting te geven over gewoonten en verslaving. En hen zo te behoeden voor het ontwikkelen van een verslaving, dan wel een afhankelijkheid tijdig te kunnen signaleren. Bij vroegsignalering wordt follow up geboden. Uit onderzoek blijkt dat voor de meeste verslavingen de basis wordt gelegd tijdens de puber leeftijd.