Activiteiten MCP-redactie

Het MCP (Multi-Culti-Positivo)-magazine werkt mee aan de tentoonstelling het "DNA van Limburg" in samenwerking met het Limburgs Museum in Venlo. In het kader van de voorbereidingen bezocht Petra Stienen (Lid Eerste Kamer, voor D'66 en bekend Arabist) samen met de conservator van boven genoemd museum en een Jordaanse documentaire maakster onze school. Op maandag 27 november werd een workshop gegeven aan 16 leerlingen van onze school. Het was een leerzame en verrassende middag met verschillende werkvormen. Op zondag 17 december wordt hier een vervolg aan gegeven, maar dan in Venlo in het Limburgs Museum...

Op zaterdag 25 november jl. brachten 9 leerlingen van de MCP-redactie een bezoek aan de leerzame en indrukwekkende tentoonstelling "We have a dream" in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Deze tentoonstelling gaat over het leven van Nelson Mandela, Ghandi en Maarten Luther King en hun betekenis voor de (Wereld)geschiedenis. De tentoonstelling maakte grote indruk op onze leerlingen en ook het gedachtegoed van de deze drie "Denkers en Doeners" bood veel stof tot nadenken... Wat onze leerlingen ook zeker gedaan hebben!