Bezoek waterzuivering klas 3 procestechniek


Op 8 mei zijn we met de derde klas procestechniek naar de RWZI (RioolWaterZuiveringInstallatie) Hoensbroek geweest. Een werkplek waar leerlingen in gesprek konden gaan met operators. Maar ook een plek om te zien en te ervaren war er met ons rioolwater gedaan wordt. Verrassend was dat daar ook een oud-leerling van Broekland werkt Remco Knaben.

Remco gaf aan het einde van de rondleiding nog een heldere uitleg van het beroep operator en over de eigenschappen die je moet bezitten om operator te worden.

Wij danken dhr Hundscheidt en Remco voor hun inzet bij dit bezoek.

Bekijk het videoverslag hier!