Samenloop voor Hoop


BROEKLANDMARATHON op 29 maart 2019

Aan alle ouders en leerlingen van BB1 en BB2,

        

Het is bijna zover: op vrijdag 29 maart gaat de Broeklandmarathon van start. Het gaat om een sponsorwandeltocht van 17 kilometer, met start en finish op onze school.

De start zal plaatsvinden vanaf 07.50 uur  voor de leerlingen van brugklas 1 en 2. Leerjaar één en twee lopen in klassenverband onder leiding van minimaal één volwassene (mentor/leraar en ouder(s)).

Vrijdag 29 maart is een gewone schooldag, daarmee zijn jullie automatisch deelnemer aan de Broeklandmarathon. Je hoeft je dus niet apart in te schrijven.

Dit schooljaar lopen we voor Samenloop voor Hoop. www.samenloopvoorhoop.nl

SamenLoop voor Hoop is een initiatief van KWF Kankerbestrijding. KWF werkt aan kennisdeling, onderzoek en preventie, zodat we samen steeds dichter bij onze droom komen: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten. Ook wij als Broekland willen voor dit mooie doel ons steentje bijdragen. We doen dit onder andere door middel van de Broeklandmarathon.

Op dinsdag 12 maart  hebben de leerlingen een voorlichting over het goede doel gekregen. Na de bijeenkomst heeft iedereen een envelop gekregen. De leerlingen weten inmiddels dat ze deze ingevuld met de naam van de sponsor en het opgehaalde geld moeten inleveren bij de conciërge. Tussentijds kun je al geld inleveren.

Bij de conciërge kun je ook weer een nieuwe envelop krijgen. De uiterlijke inleverdatum is 29 maart. Het geld dat door de leerlingen wordt opgehaald, zal volledig bestemd zijn voor Samenloop voor Hoop.

Om te bewijzen dat de leerlingen voor het goede doel geld komen ophalen, krijgen ze een brief die aan de sponsoren getoond kan worden. Als ruil voor sponsorgeld zetten de leerlingen hun beste beentje voor op vrijdag 29 maart 2019 en lopen ze 17 kilometer. Ook u als ouder kunt meelopen.

Om de leerlingen extra te motiveren zoveel mogelijk geld op te halen, zal de school enkele prijzen uitreiken: voor de 3 leerlingen die het meeste geld ophalen en voor de klas die het meeste geld ophaalt. Dus zorg dat je zoveel mogelijk sponsors voor het goede doel bij elkaar krijgt!!

Voor de leerlingen die om fysieke redenen niet kunnen deelnemen aan de marathon is er van 8.15 uur tot 16.00 uur een vervangende activiteit op school. Let op: het is een schooldag.

Wanneer je om fysieke redenen niet mag deelnemen aan de Broeklandmarathon, neem je een brief van thuis mee die je uiterlijk 22 maart inlevert bij Dhr. Krutzen (Teamleider OB).

Het schoolteam zal al het mogelijke in het werk stellen om de tocht veilig en prettig te laten verlopen. Er wordt gezorgd voor: een duidelijk beschreven route, begeleiding, EHBO-verzorging, een rustplaats met gelegenheid om iets te drinken, bezemwagens en een centrale post met informatiemogelijkheid.

Uiteraard dienen leerlingen zich aan de normaal geldende verkeers- en gedragsregels te houden.

Terug op school wacht er nog, onder het genot van muziek, een glaasje fris en een lekkere hap!

Met vriendelijke groet,

Het organisatiecomité