Op dinsdag 6 februari a.s. is er een informatieavond over de vakken- of profielkeuze. U bent hierover geïnformeerd via de mentor. Om 18.30 uur start de voorlichting over de vakkenkeuze van klas 2 naar klas 3 en om 19.45 uur start de voorlichting over de profielkeuze van klas 3 naar 4.

Dhr. Hollemans (schooldecaan) zal in ongeveer 45 minuten uitleg geven over de vakken- en profielkeuze en de gevolgen daarvan.

U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.