Begeleiding


Op Broekland krijg je les van betrokken vakdocenten. Daarnaast word je begeleid door je mentor. Je mentor heeft ook contact met je ouders over hoe het met jou gaat op school en thuis en over je studieresultaten.

Bij ons krijg je alle zorg en aandacht die je nodig hebt om je diploma te halen. Niet iedereen kan op eigen kracht goede resultaten halen, soms heb je daar extra hulp bij nodig. In dat geval kun je rekenen op persoonlijke begeleiding. 

Leerlingbegeleiding

Leerlingen die problemen hebben met zichzelf, in de thuis- of schoolsituatie of elders, kunnen naast hun mentor en coördinator ook contact opnemen met de coördinator leerlingenzorg (de heer B. Pelt) of de leerlingbegeleiders (mevr. E. Hensen).

Klik hier voor meer informatie over leerlingbegeleiding op Broekland.

Ronde tafel overleg (RTO)

Naast de leerlingbegeleiding hebben we op Broekland een ‘ronde tafel overleg’. Dit team houdt zich bezig met de advisering en doorverwijzing van leerlingen, van wie de problematiek niet binnen school kan worden opgelost. In dit team kan zitting nemen, naast de leerlingbegeleiders, vertegenwoordigers van verschillende professionele zorg- en hulpinstanties, zoals Bureau Jeugdzorg, maatschappelijk werk, schoolagent, jeugdarts, Bureau Voortijdig Schoolverlaten en GGD.

Remedial teacher

Broekland heeft ook een remedial teacher, die zorgt voor de begeleiding van leerlingen met leer- en leesproblemen, bijv. dyslexie.

Hulpuren

Als de docenten op Broekland merken dat je op een bepaald gebied extra aandacht nodig hebt kun je in aanmerking komen voor een hulpuur. Een hulpuur kan bestaan uit een bijles in een bepaald vak. Of als je het moeilijk vindt om thuis je huiswerk te maken, kun je dat op school doen. Daarnaast kan het zijn dat je moeite hebt bij de aanpak van leren. Tijdens het hulpuur ‘leerstrategieën’ krijg je hier extra begeleiding in.

Decaan

De schooldecaan probeert in samenwerking met coördinatoren, mentoren en docenten leerlingen te helpen bij het kiezen van sectoren (vakkenpakketten) en het kiezen van studie- en beroepsrichtingen. De schooldecaan is de heer A. Hollemans.

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen kunnen bij klachten functioneren als aanspreekpunt, adviseur en bemiddelaar. Op Broekland zijn de vertrouwenspersonen mevrouw C. Schoenmakers en de heer L. Baggen. Deze zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school : 045 521 3675.

Het bevoegd gezag van de stichting LVO heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld voor alle LVO-scholen (zie hiervoor ook de Reglementengids en de Klachtenregeling). Deze zijn bereikbaar via het telefoonnummer: 046 420 1212.

Deel dit bericht