Medezeggenschapsraad


Het Emmacollege en Broekland hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit maximaal twaalf leden: zes personeelsleden, drie ouders/verzorgers en drie leerlingen. Zij komen ongeveer tien keer per jaar bij elkaar om te overleggen over allerlei onderwerpen die te maken hebben met het schoolbeleid van de twee LVO Parkstad-scholen. Alle vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders wordt aangegeven. 

Samenstelling

De leden van de MR voor het schooljaar 2015-2016:

Functie Naam
Voorzitter

Wiel Goertzen

Secretaris en vicevoorzitter

Kirsten Dolmans

Personeelsleden

Marjo de Ruijter
Maurice Kuijpers
Marcel Schoenmakers
Peter Droomers

Ouders

Frank Hartenberg
Jeroen Duijsens

Leerlingen

Luciano Orru
Jarno Dudziec

Laat van je horen!

We zijn hard op zoek naar ouders en leerlingen die de MR willen komen versterken. Dus lijkt het jou leuk om mee te praten over onderwerpen als schooltijden, vakanties, lesmethodes en ouderbijdrage? Laat het de secretaris weten via k.dolmans@broekland-lvo.nl.

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staat wat de rechten en plichten zijn van de school en van de leerling.

Meer weten?


Neem contact met ons op via medezeggenschapsraad@emmacollege.nl

Correspondentieadres:
MR Emmacollege en Broekland
T.a.v. dhr. Goertzen
Postbus 189
6430 AD Hoensbroek

Deel dit bericht