Brieven


Het rooster is met veel zorg tot stand gekomen. De vele zaken waarmee rekening gehouden dient te worden maakt dit zeer complex. Vandaar dat wij geen gehoor kunnen geven aan individuele verzoeken.  

Hieronder een overzicht van alle brieven die we vanuit het Magister ouderportaal of per post naar u hebben verstuurd:

Regeling ouderbijdrage 2017-2018

Schema uitreiken boeken 2017-2018

Introductie B1

Vakantiebrief B1

Vakantiebrief B2

Vakantiebrief B2 voor instroomleerlingen

Vakantiebrief T3

Vakantiebrief T3 voor instroomleerlingen

Vakantiebrief T4

Vakantiebrief T4 voor instroomleerlingen

Onderwijs op Broekland vanaf schooljaar 2017-2018

Deel dit bericht