Welkom op onze site!

Op Broekland haal je een diploma op een manier die bij jou past. Jouw kwaliteiten, mogelijkheden en ambities zijn daarbij het uitgangspunt. Op een veilige en warme school, want dát kenmerkt ons. Alle leerlingen volgen mavo-(opstroom)onderwijs en iedereen kent elkaar. Dus: voel je thuis op Broekland!  

Wees op de hoogte van al onze activiteiten en volg ons op Facebook en Instagram!

Vragen m.b.t. het corona-virus en school?

Toelichting coronamaatregelen op school

Beste leerlingen en ouders,

Wij ontvangen vragen van ouders, leerlingen over het waarom van het toepassen van coronamaatregelen op onze school. Hierbij geven we u een korte toelichting.

Onderwijs zo lang mogelijk open
We begrijpen dat het niet altijd fijn is om zoveel maatregelen gerelateerd aan het coronavirus op te volgen, maar het belang van het openblijven van het onderwijs voor iedereen staat voor ons voorop. Wij doen er alles aan om voor elke leerling het onderwijsproces op school, binnen de door de overheid gestelde regelgeving, zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

Als school werken wij er uiteraard aan mee om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk tegen te gaan. Daarom houden wij ons als onderwijsinstelling aan de regelgeving die het ministerie van OCW heeft vastgesteld in overleg met de onderwijsorganisaties voor het voortgezet onderwijs en het RIVM. Deze coronamaatregelen zijn gepubliceerd in het protocol “Volledig openen vo-scholen”.

Ook volgen wij het dringende advies van de overheid om een mondkapje te dragen op school.

Wij vragen leerlingen en medewerkers om mondkapjes te dragen in gangen en daar waar men zich verplaatst.

We begrijpen dat dit voor de leerlingen niet altijd prettig is. Wij willen u er echter op wijzen dat het dringende advies tot het dragen van een mondkapje zich beperkt tot enkele lessen en het verblijf in gangen en aula (daar waar men zich verplaatst). Het grootste deel van de tijd op school dragen de leerlingen geen mondkapje en ondervinden hier dan ook geen hinder van. We vragen nogmaals uw begrip voor deze regel.

Overige regels

Het dragen van een mondkapje is een aanvulling op de huidige richtlijnen van het RIVM en vervangt deze niet. Het is belangrijk dat we op school 1,5 meter afstand blijven houden tussen leerlingen en medewerkers. Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden. Ook zorgen wij voor de nodige hygiënemiddelen, zoals handgel en reinigingsmiddelen en -doekjes om de werkplekken van leerlingen en medewerkers te reinigen. We zorgen voor een gezond binnenklimaat door goed te ventileren en regelmatig de ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Samen dragen we zo bij aan het inperken van de verspreiding van het coronavirus.

Vragen?

Mocht u verdere vragen hebben over het dragen van een mondkapje op school of over andere (hygiëne)regels, dan kunt u contact opnemen met de teamleiders.

Via onderstaande link komt u uit bij een lijst met veelgestelde vragen.

Mededeling Stichting Leergeld

Per 1 oktober 2020 worden er op het kantoor van de Stichting Leergeld spreekuren
gehouden waar ouders vragen kunnen stellen over vergoedingen of om hulp kunnen vragen
bij het indienen van een aanvraag.
 

Het eerste spreekuur vindt plaats op donderdag 1 oktober 2020.
Er wordt een half uurtje  per persoon gepland.

Spreekuren vinden dit jaar plaats op de volgende dagen tussen 10.00 en 13.00 uur:

1 oktober

29 oktober

5 november

26 november

3 december
 

Ouders/verzorgers die hiervan gebruik willen maken, dienen via de onderstaande link
een terugbelverzoek in te dienen.

https://www.leergeld.nl/parkstad/contact/

U wordt dan teruggebeld om gezamenlijk een definitieve afspraak te maken.

Natuurlijk kunnen ouders/verzorgers ook terecht bij de onderstaande instanties terecht met vragen
en hulp bij het indienen van de aanvragen:

Heerlen  Alcander  045-560 2525
Kerkrade                Impuls                  045-545 6351 en cliëntenraad 045- 511 3321
Landgraaf    Welsun  045-532 3636
Brunssum CMWW 045-525 0250
Onderbanken   CMWW 045-525 0250
Voerendaal  Cliëntenraad 088-450 2252
Simpelveld  Impuls     045-545 6351


                       
      
                        
                          
               
            
                     

Excellente school

Op maandag 22 januari hebben we het predicaat Excellente school ontvangen. Voor ons is dit een werkelijk fantastisch resultaat waar alle medewerkers en leerlingen van de school trots op mogen zijn!

Het predicaat Excellente school is een bewijs van bijzondere kwaliteit, uitgereikt door de Inspectie van het Onderwijs. Een hele mooie prestatie; er zijn niet veel voortgezet onderwijsscholen in Limburg die dit predicaat reeds een keer ontvangen hebben. Het Broeklandcollege mag zichzelf tot 2021 Excellente school noemen. Vanochtend vond de officiële uitreiking plaats en werd het behalen van dit prestigieuze predicaat gevierd met een stukje vlaai voor iedereen!

Multicultipositivoproject

Een deskundige jury heeft Het Broeklandcollege positief beoordeeld. De jury is onder de indruk van de mate waarin opbrengstgericht werken en betekenisvol leren aan elkaar gekoppeld zijn. Op het Broeklandcollege worden actuele thema’s niet door afzonderlijke vakken benaderd maar door een samenwerking ervan. Zowel in de school als buiten de school is er veel aandacht voor verkenning van de maatschappij. Dit alles komt vooral tot uiting in het Multicultipositivoproject dat reeds 10 jaar bestaat en volledig geïntegreerd is in de school.

Bewuste en verantwoordelijke burgers

De jury heeft gezien dat onze leerlingen worden opgeleid tot bewuste en verantwoordelijke burgers van de toekomstige maatschappij. Zij voelen zich gezien en gehoord op school, ervaren positiviteit van het schoolteam, ondernemerschap en openheid. Daarbij zijn de resultaten goed en zijn ouders en leerlingen tevreden.

Dit alles heeft de Inspectie doen besluiten het prestigieuze predicaat aan het Broeklandcollege toe te kennen voor de duur van 3 jaar.