Multicultureel project

Met het Multicultureel Project (MCP) zoeken we de verbinding tussen ons Broekland en de multiculti samenleving waar we ons in bevinden. Door tal van activiteiten zien en ervaren jullie de verschillen tussen onszelf en elkaar. Elk jaar gaat een nieuwe groep leerlingen hiermee aan de slag met als resultaat een prachtig magazine. In dit magazine staan onder andere de ervaringen die de leerlingen hebben opgedaan tijdens de MCP-reis. Voorgaande jaren waren we al in o.a.Marokko, Suriname, Israël, China, Polen en Tsjechië, en Bali. En dit schooljaar? Houd de website in de gaten!

Mevrouw I. Schiffelers en de heer E Molnar zijn de drijvende krachten achter dit fantastische project. 

MCP naar Polen en Tsjechië!

In het kader van het leren kennen van andere culturen en nationaliteiten hebben afgelopen schooljaar een twintigtal leerlingen een bezoek gebracht aan Tsjechië en Polen. Dit heeft plaats gevonden van 22 april tot en met 1 mei 2015.

Hoogtepunt was een bezoek aan Auschwitz waarbij ze stilstonden bij 70 jaar bevrijding. Daarnaast was er een kennismaking met leeftijdsgenoten door het bezoeken van andere scholen.

Van deze reis is uiteraard uitgebreid verslag gedaan in ons MCP-magazine.  Bekijk ook eens de blog die is bijgehouden tijdens deze bijzondere reis.