Project: Mijnen klas 2


In oktober zijn de tweede klassen gestart met het project Mijnen. Daarvoor zijn we onder strikte RIVM maatregelingen op excursie geweest naar de steenkolenmijn in Valkenburg. Leerlingen leerden hier hoe het werken in de mijn eraan toe ging. Op school hebben de leerlingen de film "De mannen van de 546" gekeken. Ze hebben zo een goed beeld gekregen van het werken in de mijnen. De komende weken gaan ze aan de slag met een keuze activiteit. Waar zullen ze voor gaan kiezen? Er kan gekozen worden voor:

1)    Kennis maken met Jacques Vriens en de film "10 torens diep" bekijken 

2)    een ex-mijnwerker interviewen

3)    de mijnwerkers huizen van Treebeek namaken in de vorm van een maquette

4)    de informatie van de educatieve mijnspoorpalen in Schinnen verwerken in een digitale krant.

Klik hier voor alle foto's van het bezoek aan de steenkolenmijn in Valkenburg.