Begeleiding


Op Broekland krijg je les van betrokken vakdocenten. Daarnaast word je begeleid door je mentor. Je mentor heeft ook contact met je ouders over hoe het met jou gaat op school en thuis en over je studieresultaten.

Bij ons krijg je alle zorg en aandacht die je nodig hebt om je diploma te halen. Niet iedereen kan op eigen kracht goede resultaten halen, soms heb je daar extra hulp bij nodig. In dat geval kun je rekenen op persoonlijke begeleiding. 

Leerlingbegeleiding

Leerlingen die problemen hebben met zichzelf, in de thuis- of schoolsituatie of elders, kunnen naast hun mentor en coördinator ook contact opnemen met de coördinator leerlingenzorg (mevrouw K. Fiekers).

Ronde tafel overleg (RTO)

Naast de leerlingbegeleiding hebben we op Broekland een ‘ronde tafel overleg’. Dit team houdt zich bezig met de advisering en doorverwijzing van leerlingen, van wie de problematiek niet binnen school kan worden opgelost. In dit team kan zitting nemen, naast de leerlingbegeleiders, vertegenwoordigers van verschillende professionele zorg- en hulpinstanties, zoals Bureau Jeugdzorg, maatschappelijk werk, schoolagent, jeugdarts, Bureau Voortijdig Schoolverlaten en GGD.

Remedial teacher

Broekland heeft ook een remedial teacher, die zorgt voor de begeleiding van leerlingen met leer- en leesproblemen, bijv. dyslexie. Onze RT'er is mevrouw K. Fiekers. 

Decaan

De schooldecaan probeert in samenwerking met coördinatoren, mentoren en docenten leerlingen te helpen bij het kiezen van sectoren (vakkenpakketten) en het kiezen van studie- en beroepsrichtingen. De schooldecaan is de heer A. Hollemans.

Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen kunnen bij klachten functioneren als aanspreekpunt, adviseur en bemiddelaar. Onze vertrouwenspersoon is mevrouw M. Bressers. Zij is te bereiken via het algemene nummer 045-5213675

Het bevoegd gezag van de stichting LVO heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld voor alle LVO-scholen (zie hiervoor ook de Reglementengids en de Klachtenregeling). Deze zijn bereikbaar via het telefoonnummer: 046 420 1212.