Examen


Het eindexamencijfer wordt bepaald door het schoolexamencijfer (SE) en het centraalexamencijfer (CE). Het gemiddelde van de schoolexamens telt even zwaar als het centraalexamen.

Het eindcijfer wordt als volgt berekend: (SE + CE) / 2  

De schoolexamens zijn terug te vinden in het PTA. Deze worden aan het begin van het schooljaar aan de examenkandidaten uitgereikt. De meeste schoolexamens starten in leerjaar 4. Voor een enkel vak starten de schoolexamens in leerjaar 3.

Geslaagd

Je slaagt voor het vmbo als het gemiddelde cijfer voor de vakken van het centrale examen ten minste een voldoende is. Dat is onafgerond een 5,5. (Ga bij de berekening van het gemiddelde cijfer van het centraal examen uit van het onafgeronde cijfer. Je moet ten minste een 5,5 halen.)

Daarnaast geldt 1 van de volgende voorwaarden. Je slaagt als:

- alle eindcijfers een 6 of meer zijn; of

- 1 eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of meer; of

- 1 eindcijfer een 4 en de overige eindcijfers een 6 of hoger waarvan ten minste 1 7 of hoger; of

- voor 2 vakken een eindcijfer 5 en de overige eindcijfers een 6 of hoger waarvan ten minste 1 7 of hoger.

Voldoende voor bepaalde vakken nodig: 

- Om te slagen voor het vmbo-examen moet je voor Nederlands minimaal een 5 halen.

- Ook moet je minimaal een voldoende hebben gehaald voor lichamelijke opvoeding, een voldoende voor kunstvak uit het gemeenschappelijke deel en het sectorwerkstuk in de gemengde en theoretische leerweg.

Examenreglement