Medezeggenschapsraad


Het Emmacollege en Broekland hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit maximaal twaalf leden: zes personeelsleden, drie ouders/verzorgers en drie leerlingen. Zij komen ongeveer tien keer per jaar bij elkaar om te overleggen over allerlei onderwerpen die te maken hebben met het schoolbeleid van de twee LVO Parkstad-scholen. Alle vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders wordt aangegeven. 

Samenstelling

De leden van de MR voor het schooljaar 2020-2021zijn:

Voorzitter

 • Wiel Goertzen (Emma-OB)

Lid onderwijspersoneel

 • Veerler Hermans (Broekland)
 • Sylvie Rocacher (Broekland)
 • Caroline Wartena (Emma-OB/BB)
 • Marjo de Ruijter (Emma-BB)
 • Maurice Kuijpers (Emma-BB)

Lid ouder

 • Monique Kisters-Biessen (Emma-OB)
 • Natasha Brans (Broekland)
 • Vacature per 1-8-2020

Lid leerling

 • Zakia Labyed (Emma-OB)
 • Vacature leerling Broekland per 1-8-2020

GMR-lid

 • Wiel Goertzen

GMR-lid leerling/ouder

 • Vacature per 1-8-2015


We zijn hard op zoek naar ouders en leerlingen die de MR willen komen versterken. Dus lijkt het jou leuk om mee te praten over onderwerpen als schooltijden, vakanties, lesmethodes en ouderbijdrage? Laat het de secretaris weten via medezeggenschapsraad@emmacollege.nl.

 Laat van je horen!

Meer weten?


Neem contact met ons op via medezeggenschapsraad@emmacollege.nl

Correspondentieadres:
MR Emmacollege en Broekland
T.a.v. dhr. Goertzen
Postbus 189
6430 AD Hoensbroek