Medezeggenschapsraad


Het Emmacollege en Broekland hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit maximaal twaalf leden: zes personeelsleden, drie ouders/verzorgers en drie leerlingen. Zij komen ongeveer tien keer per jaar bij elkaar om te overleggen over allerlei onderwerpen die te maken hebben met het schoolbeleid van de twee LVO Parkstad-scholen. Alle vergaderingen zijn openbaar, tenzij anders wordt aangegeven. 

Samenstelling

De leden van de MR voor het schooljaar 2017-2018:

Functie

Naam

Locatie

Voorzitter

Wiel Goertzen

Emma-OB

Secretaris & vice-voorzitter

Kirsten Dolmans

Broekland

Lid-OP

Marjo de Ruijter

Emma-BB

Lid-OP

Maurice Kuijpers

Emma-BB

Lid-Ouder

Nicole van der werf

Emma-OB

Lid-Leerling

Vacature per 1-8-2014

Emma-OB

Lid-OP

Marcel Schoenmakers

Broekland

Lid-Ouder

Frank Hartenberg

Broekland

Lid-Leerling

Luciano Orro

Esmee Lavicka

Ou-Noemedey Honnef

Broekland

Lid-OP

Caroline Wartena

Emma-OB/BB
 

Lid-Ouder

Vacature per 1-8-2017

Emma-BB

Lid-Leerling

Vacature per 1-8-2014

Emma-BB

GMR-lid Personeel

Wiel Goertzen

Emma-OB

GMR-lid Leerling (kan ook worden ingevuld door ouder)

Vacature per 1-8-2015

Laat van je horen!

We zijn hard op zoek naar ouders en leerlingen die de MR willen komen versterken. Dus lijkt het jou leuk om mee te praten over onderwerpen als schooltijden, vakanties, lesmethodes en ouderbijdrage? Laat het de secretaris weten via k.dolmans@broekland-lvo.nl.

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staat wat de rechten en plichten zijn van de school en van de leerling.

Meer weten?


Neem contact met ons op via medezeggenschapsraad@emmacollege.nl

Correspondentieadres:
MR Emmacollege en Broekland
T.a.v. dhr. Goertzen
Postbus 189
6430 AD Hoensbroek