Medezeggenschapsraad stichting LVO


Net als onze school, kent ook stichting LVO - waar Broekland onderdeel van uitmaakt - een gemeenschappelijke medezeggenschap (GMR), samengesteld uit personeelsleden, ouders/verzorgers en leerlingen. Zij praten mee over zaken die op gelijke wijze gelden voor alle LVO-scholen. Daarnaast is de GMR bevoegd alles wat de stichting aangaat te bespreken.

Kandidaatstelling GMR

In de GMR hebben op voordracht van elke medezeggenschapsraad van de LVO-scholen zelf twee leden zitting: een personeelslid en een ouder/verzorger of leerling. De MR kiest uit de kandidaatstellingen de twee leden voor de GMR.

Vanuit Broekland vertegenwoordigen mevrouw K. Dolmans en de heer M. Schoenmakers het personeel en ... (als ouder) de leerlingen in de GMR.

Praktische zaken

De GMR vergadert ongeveer tien maal per schooljaar in Sittard, op dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. De leden van de GMR ontvangen per bijgewoonde vergadering een vergoeding in de vorm van vacatiegeld. Reiskosten en andere kosten kunnen gedeclareerd worden.

Contact

Meer weten over de GMR? Kijk dan op www.stichtinglvo.nl.