De schoolleiding


De dagelijkse leiding van Broekland bestaat uit:

  • Waarnemend sector directeur Broekland

            dhr. C. Krutzen

            c.krutzen@stichtinglvo.nl

  • teamleider onderbouw

            dhr. M. Schoenmakers

            m.schoenmakers@stichtinglvo.nl

  • teamleider bovenbouw

            dhr. M. Snouck

            m.snouck@stichtinglvo.nl

  • leerlingcoördinator onderbouw

            mevr. D. Spee

            d.spee@stichtinglvo.nl

  • leerlingcoördinator bovenbouw

            dhr. T. Hoogervorst

            t.hoogervorst@stichtinglvo.nl

Contact? De schoolleiding is bereikbaar via het algemene telefoonnummer: 045 521 3675. In geval van calamiteiten of uitzonderlijke situaties kun je rechtstreeks contact opnemen met locatiedirecteur P. Schut via 045 572 5059.