Brieven


Het rooster is met veel zorg tot stand gekomen. De vele zaken waarmee rekening gehouden dient te worden maakt dit zeer complex. Vandaar dat wij geen gehoor kunnen geven aan individuele verzoeken.  

Hieronder een overzicht van alle brieven die we vanuit het Magister ouderportaal of per post naar u hebben verstuurd:

Schema uitreiken boeken 2019-2020

Introductie B1

Opstartbrief B1

Opstartbrief B2

Opstartbrief B2 voor instroomleerlingen

Opstartbrief T3

Opstartbrief T3 voor instroomleerlingen

Opstartbrief T4

Opstartbrief T4 voor instroomleerlingen

Gebruikersovereenkomst lesmateriaal

Regeling ouderbijdrage 2019-2020