Brieven


Het rooster is met veel zorg tot stand gekomen. De vele zaken waarmee rekening gehouden dient te worden maakt dit zeer complex. Vandaar dat wij geen gehoor kunnen geven aan individuele verzoeken.  

START SCHOOLJAAR 2020-2021

Hieronder een overzicht van alle brieven die we vanuit het SomToday ouderportaal of per post naar u hebben verstuurd:

Introductiedagen B1

Opstartbrief B1

Opstartbrief B2

Opstartbrief B2 voor instroomleerlingen

Opstartbrief T3

Opstartbrief T3 voor instroomleerlingen

Opstartbrief T4

Opstartbrief T4 voor instroomleerlingen

Inschrijfformulier: Ouderraad

Toestemming AVG

Gebruiksovereenkomst begeleidende brief

Gebruiksovereenkomst lesmateriaal 2020-2021

Regeling ouderbijdrage 2020-2021